Моделиране на околна среда и взаимодействието й със сградите

Специални приложения

Специалните приложения могат да включват различни проблеми и задачи в инженерната практика. Могат да се извършват следните видове анализ и изследвания:
 • Моделиране на топлинни манекени: детайлен анализ на вътрешната среда, включващ моделиране на човешкото поведение, възприятия и комфорт.

 • Моделиране на превозни средства: оптимизация и дизайн на аеродинамични елементи и компоненти, изчисление на коефициент и сили на съпротивление.

 • Моделиране на пренос на топлина: топлообмен между твърди тела и флуиди за различни индустриални приложения.

 • Моделиране на аеродинамични тунели: валидиране и оптимизация на модели и числени методики.

 • Моделиране на многофазни потоци/течения: взаимодействие на флуиди в различни агрегатни състояния - течности и газове.Научни публикации в дадената сфера на числени симулации:

 1. "Моделиране на ноздри върху лице на виртуален топлинен манекен", М. Иванов, С. Мижорски, ЕНЕРГИЯ - ЕКОЛОГИЯ - КОМФОРТ - САМОЧУВСТВИЕ, Енергомашиностроителния факултет на ТУ – София, 18 - 21 СЕПТЕМВРИ, 2016
 2. "Mitigation of wind-induced accelerations using tuned liquid column dampers: experimental and numerical studies", Cammelli S., Fai Li Y., Mijorski S., Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 2016
 3. "Model build up for numerical study of the velocity field characteristics of jet flow in the work zone of small aerodynamic tunnel, by using LES method", Ivanov M., Mijorski S., НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – том 53, серия 1.2, 2014
 4. "Results from numerical study of the velocity field characteristics of jet flow in the work zone of small aerodynamic tunnel, by using LES method", Mijorski S., Ivanov M., НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – том 53, серия 1.2, 2014
 5. "Computational Grids", Mijorski S., Stankov P., Third International Course Proceeding, Numerical Heat Transfer Ph.D course under the patronage of DAAD, Germany, Kopaonik, Serbia, 01-06 October, 2011


Пълен списък на научните публикации в сферата на числените симулации е представен тук!

Професионално развитие в дадената сфера:

 1. "OpenFoam General Programing", von Karman Institute for Fluid Dynamics, Belgium, 2016
 2. Numerical Heat Transfer”, DAAD / Departments of Mechanical Engineering, University of Niš, Serbia, 2011
 3. Computational Engineering”, DAAD / CERDECEN, Technical University of Sofia, 2011


Пълен списък на обучителни курсове и допълнителна квалификация в сферата на числените симулации е представен тук!

Фигури и видеоклипове

Special applications
Скоростно и температурно поле при моделиране на виртуален топлинен манекенSpecial applications
Изчислителна мрежа при моделиране на виртуален топлинен манекенSpecial applications
3D модел и изчислителна мрежа при моделиране на аеродинамичен тунелSpecial applications
Визуализиране на течението при моделиране на аеродинамичен тунелSpecial applications
Скоростно поле при моделиране на аеродинамичен тунелSpecial applications
Скоростно поле и поле на турбулентната кинетична енергия при моделиране на цилиндър в аеродинамичен тунелСкоростно поле при моделиране на цилиндър в аеродинамичен тунелПоле на турбулентната кинетична енергия при моделиране на цилиндър в аеродинамичен тунелSpecial applications
Поле на налягането около движещ се камионSpecial applications
Скоростно поле около движещ се камионЗа връзка с нас

СофтСим Консулт ЕООД ж.к.Малдост-4, бл.438 1715, София България


Български Мобилен: +359 898 301 365

smijorski@softsimconsult.com