Моделиране на околна среда и взаимодействието й със сградите

Микроклимат и комфорт в обитаеми помещения

Моделирането на микроклимата и комфорта в обитаеми помещения включва следните видове анализ и изследвания:
 • Визуализация на въздушни струи: визуализация на струи и течения на въздух, изо-повърхности, контури на скоростно и температурно поле, както и на поле на турбулентна интензивност.

 • Компонененти и дифюзери за подаване на въздух от ОВК системи: оценка и оптимизация на компоненти от вентилационни системи.

 • Оценка и категоризация на микроклимата (БДС/EN 15251 и БДС/EN 7730)): локално усещане за течение, ниво на термален дискомфорт (PMV) и индекс на неудовлетворени (PPD) от топлинната среда обитатели. Категоризация на вътрешната среда (класове I, II, III и IV).

 • Оценка и категоризация на микроклимата (ASHRAE 55): стандартна ефективна температура и оперативна температура.

 • Оценка на микроклимата при по-висока скорост на въздуха (ASHRAE 55): ниво на термален дискомфорт (PMV) и индекс на неудовлетворени (PPD) от топлинната среда обитатели.


Моделирането на микроклимата и комфорта в обитаеми помещения може да се извърши за следните типове помещения и сгради:
 • Затворени пространства: закрити ЖП и автобусни гари, стадиони, зали за срещи, търговски центрове, атриуми, университети, училища, офиси, къщи и апартаментни сгради и други.Научни публикации в дадената сфера:

 1. "Numerical Investigation of Metabolic CO2 Distribution in an Occupied Ventilated Classroom", Simova I., Markov D., Mijorski S., Computational Engineering, 12th International Ph.D course under the patronage of DAAD, Germany, 2016
 2. "Airflow Modelling During Aeration with Windows and Doors Opening", Ivanov M., Mijorski S., Markov D., НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – том 51, серия 1.2, 2012
 3. "Integrated Study on Indoor Environment Impact on Human Performance", Stankov P., D. Markov, G. Pichurov, I. Simova, R.A. Angelova, S. Logofetova, M. Ivanov, S. Mijorski, "Comfort and Health, and Effective Energy Utilization, Advances" in Bulgarian Science, 2012
 4. "Computational Grids", Mijorski S., Stankov P., Third International Course Proceeding, Numerical Heat Transfer Ph.D course under the patronage of DAAD, Germany, Kopaonik, Serbia, 01-06 October, 2011
 5. "Simulator of Metabolic CO2 Time Variation in Occupied Spaces Under Natural Ventilation", Mijorski S., CFD Based Design of Indoor Environment Course Proceeding, CLYMACADEMY course, Pamporovo, Bulgaria, 16-23 October, 2008


Пълен списък на научните публикации в сферата на числените симулации е представен тук!

Професионално развитие в дадената сфера:

 1. "OpenFoam General Programing", von Karman Institute for Fluid Dynamics, Belgium, 2016
 2. Engineering Skins 2013”, Department of Engineering, University of Cambridge, UK, 2013
 3. Numerical Heat Transfer”, DAAD / Departments of Mechanical Engineering, University of Niš, Serbia, 2011
 4. Computational Engineering”, DAAD / CERDECEN, Technical University of Sofia, 2011
 5. Indoor Air Quality and Human Body Exposure”, CERDECEN, Technical University of Sofia, 2009
 6. CFD based design of indoor environment”, CERDECEN, Technical University of Sofia, 2008


Пълен списък на обучителни курсове и допълнителна квалификация в сферата на числените симулации е представен тук!

Фигури и видеоклипове

Indoor thermal comfort
Температурно поле на различни нива в помещение тип атриумIndoor thermal comfort
Поле на лъчистата температура на различни нива в помещение тип атриумIndoor thermal comfort
Скоростно поле на различни нива в помещение тип атриумIndoor thermal comfort
Локално усещане за течение на различни нива в помещение тип атриумIndoor thermal comfort
Ниво на термален дискомфорт на различни нива в помещение тип атриумВизуализиране на естествено течениеIndoor thermal comfort
Скоростно поле - сечение през центъра на помещение тип атриумIndoor thermal comfort
Температурно поле - сечение през центъра на помещение тип атриумIndoor thermal comfort
Полета на топлинен комфорт при моделиране на виртуален топлинен манекен в стаяIndoor thermal comfort
Полета на топлинен комфорт при моделиране на виртуален топлинен манекен в стаяВизуализиране на естествено течениеДисперсия и разпространение на CO2За връзка с нас

СофтСим Консулт ЕООД ж.к.Малдост-4, бл.438 1715, София България


Български Мобилен: +359 898 301 365

smijorski@softsimconsult.com