Моделиране на околна среда и взаимодействието й със сградите

Пожари и разпространение на дим

Моделирането на пожари включва следните видове анализ и изследвания:
 • Вентилационни системи при пожар: оценка и оптимизиране на вентилационни системи за нагнетяване или отвеждане на въздух при пожари в ограничени пространства.

 • Маршрутите за евакуация: оценка на определените маршрути за евакуация.

 • Необходимо време за евакуация: апроксимиране на времето за евакуация при настъпване на пожар.


Пожари и разпространението на дим може да се моделира за следните типове помещения:
 • Полу-затворени пространства: железопътни и автомобилни тунели, ЖП и автобусни гари, стадиони, амфитеатрални зали, покрити пешеходни зони, търговски центрове и други.

 • Затворени пространства: закрити ЖП и автобусни гари, стадиони, зали за срещи, търговски центрове, атриуми, университети, училища, офиси, къщи и апартаментни сгради и други.Научни публикации в дадената сфера на числени симулации:

 1. "Моделиране на неизотермични въздушни течения при възникване и разпространение на пожар", С. Мижорски, АВТОРЕФЕРАТ на ДИСЕРТАЦИЯ За присъждане на научно - образователна степен „Доктор”, Научна специалност: 01.02.05 „Механика на флуидите”, Технически Университет - СОФИЯ, 2012
 2. "CFD MODELING OF DALMARNOCK UNCONTROLLED FIRE TEST", Mijorski S., Stankov P., Central European Journal of Engineering, 2012
 3. "Numerical Predictions on the Influence of Air Exchange Rate on Temperature Fields During Compartment Fire", Mijorski S., International Science Conference Proceeding, Gabrovo, Bulgaria, Volume II, pp 356-360, 18-19 November, 2011
 4. "Field Model in Fire Safety Engineering", Mijorski S., Stankov P., Third International Course Proceeding, Numerical Heat Transfer, Kopaonik, Serbia, pp 175-186, 01-06 October, 2011
 5. "Fire Safety Assessment Using Computational Fluid Dynamic in Road Tunnels", Mijorski. S., Fifth International Course For Young Researchers – Computational Engineering Ph.D course under the patronage of DAAD, Germany, Pamporovo, Bulgaria, June 08-14, 2009

 6. Пълен списък на научните публикации в сферата на числените симулации е представен тук!

Професионално развитие в дадената сфера:

 1. "Fire and Evacuation Modelling Technical Conference"​, Thunderhead Engineering, Spain, 2016
 2. Numerical Heat Transfer”, DAAD / Departments of Mechanical Engineering, University of Niš, Serbia, 2011
 3. Computational Engineering”, DAAD / CERDECEN, Technical University of Sofia, 2011


Пълен списък на обучителни курсове и допълнителна квалификация в сферата на числените симулации е представен тук!

Фигури и видеоклипове

Fire Modelling
Принципна схема при моделиране на пожар с методите на изчислителна механика и динамика на флуидитеFire Modelling
Скоростно поле по време на пожар в апартамент при различни конфигурации на вратата и прозорецаFire Modelling
Температурно поле по време на пожар в апартамент при различни конфигурации на вратата и прозорецаВизуализация на пожар и разпространението на дим в жилищно помещениеТемпературно поле при моделиране на пожар в жилищно помещениеFire modelling
3D модел и изчислителна мрежа при моделирането на пожар – полеви тест в Далмарнок, ШотландияFire Modelling
Детайли на изчислителната мрежа и съответните обозначения при моделирането на пожар в апартамент – полеви тест в Далмарнок, ШотландияFire Modelling
Температурно поле при пожар в апартамент – полеви тест в Далмарнок, ШотландияВизуализация на пожар и разпространението на дим в апартамент – полеви тест в Далмарнок, ШотландияFire Modelling
Скоростно поле при пожар в паркингFire Modelling
Температурно поле при пожар в паркингВизуализация на пожар и разпространението на дим в паркингИзо-повърхности на температурното поле при симулация на пожар в паркинг, 74CИзо-повърхности на температурното поле при симулация на пожар в паркинг, 74CТемпературно поле при пожар в паркингЗа връзка с нас

СофтСим Консулт ЕООД ж.к.Малдост-4, бл.438 1715, София България


Български Мобилен: +359 898 301 365

smijorski@softsimconsult.com