Моделиране на околна среда и взаимодействието й със сградите

Разпространение на газове

Моделирането на дисперсията и разпространението на въздушни замърсители включва следните видове анализ и изследвания:
 • Транспортиране и проследяване на газове: за оценка на замърсявания от заводи, от магистрали и градски трафик, замърсяване на околната среда от други градски източници (кухни, вентилационни системи, комини и други). Дисперсия и разпространение на миризми и аромати в затворени и полу-затворени помещения и пространства.

 • Изследване за естествено вентилиране на градска среда: за оценка на качеството на въздуха на нови парцели за строеж (зони за отдих, тераси, балкони, входни въздухопроводи на ОВК системи) в плътно застроени и замърсени градски и крайградски райони.


Моделирането на дисперсията и разпространението на въздушни замърсители може да се извърши за следните типове помещения и сгради:
 • Открити пространства: централни зони, ЖП и автобусни гари, площади, заводски площадки и други.

 • Полу-затворени пространства: железопътни и автомобилни тунели, ЖП и автобусни гари, стадиони, амфитеатрални зали, покрити пешеходни зони, търговски центрове и други.

 • Затворени пространства: закрити ЖП и автобусни гари, стадиони, зали за срещи, търговски центрове, атриуми, университети, училища, офиси, къщи и апартаментни сгради и други.Научни публикации в дадената сфера на числени симулации:

 1. "Numerical Investigation of Metabolic CO2 Distribution in an Occupied Ventilated Classroom", Simova I., Markov D., Mijorski S., Computational Engineering, 12th International Ph.D course under the patronage of DAAD, Germany, 2016
 2. "Simulator of Metabolic CO2 Time Variation in Occupied Spaces Under Natural Ventilation", Mijorski S., CFD Based Design of Indoor Environment Course Proceeding, CLYMACADEMY course, Pamporovo, Bulgaria, 16-23 October, 2008

 3. Пълен списък на научните публикации в сферата на числените симулации е представен тук!

Професионално развитие в дадената сфера:

 1. "OpenFoam General Programing", von Karman Institute for Fluid Dynamics, Belgium, 2016
 2. "6th International Symposium on Computational Wind Engineering", CWE2014, University of Hamburg, Germany, 2014
 3. CFD for Atmospheric Flow and Wind Engineering”, von Karman Institute for Fluid Dynamics, Belgium, 2013
 4. Computational Engineering”, DAAD / CERDECEN, Technical University of Sofia, 2011
 5. Indoor Air Quality and Human Body Exposure”, CERDECEN, Technical University of Sofia, 2009


Пълен списък на обучителни курсове и допълнителна квалификация в сферата на числените симулации е представен тук!

Фигури и видеоклипове

Urband wind environment
Замърсяване на въздуха от автомобилен трафик на нивото на пешеходците - поглед отгореUrband wind environment
Замърсяване на въздуха от автомобилен трафик на нивото на пешеходците – приближениеUrband wind environment
Замърсяване от завод – изо-повърхнинаUrband wind environment
Замърсяване на въздуха от завод на нивото на пешеходците – поглед отгореUrband wind environment
Разпространение и дисперсия на миризма в помещение тип атриумРазпространение и дисперсия на миризма в помещение тип атриумРазпространение и дисперсия на миризма в помещение тип атриумЗа връзка с нас

СофтСим Консулт ЕООД ж.к.Малдост-4, бл.438 1715, София България


Български Мобилен: +359 898 301 365

smijorski@softsimconsult.com