Моделиране на околна среда и взаимодействието й със сградите

Решения за по-комфортна и по-безопасна околна среда в закрити и открити пространства, базирани на методите на изчислителна динамика и механика на флуидите (CFD), модели за проследяване на слънчеви лъчи, както и зонални модели.
Основните изследвания за по-комфортна и по-безопасна околна среда в закрити и открити пространства са следните:

За връзка с нас

СофтСим Консулт ЕООД ж.к.Малдост-4, бл.438 1715, София България


Български Мобилен: +359 898 301 365

smijorski@softsimconsult.com