СофтСим Консулт ЕООД

Ефективни и интелигентни решения за индустрията,
проектирането, архитектурата и околната среда.

Моделиране на околна среда
и взаимодействие със сградите

Решения за по-комфортна и по-безопасна
околна среда в закрити и открити пространства

Моделиране на производствени
процеси и околна среда

Специализирани приложения за индустрията
и оценка на въздействието върху
околната среда

Разработване на софтуерни
и ИТ приложения

Разработване на софтуерни приложения и
решения за автоматизация на работни дейности.

СофтСим Консулт ЕООД

СофтСим Консулт ЕООД е интердисциплинарна инженерингова компания, предлагаща консултантски услуги в сферата на моделирането на околната сградна среда, производствени процеси, както и развитие на софтуерни и ИТ приложения. С разрешаването на сложни инженерни задачи предлагаме уникални решения на нашите клиенти.

Предлаганите изследвания и анализи са базирани на изчислителна динамика и механика на флуидите (CFD), зонално моделиране, многобройни аналитични и емпирични закони, както и на методологии, базирани на най-добрата инженерна практика.

Процедурите на работа се основават на ясна формулировка и разбиране на задачите и проблемите на физическо и математическо ниво, като по този начин се цели осигуряването на най-добрите решения, които обхващат всички изисквания на клиентите, използвайки най-подходящите методи и числени подходи.

Решенията в сферата на моделирането на сградната среда са предназначени за подпомагането на инженери, проектанти и архитекти. Целта е да се подобри и оптимизира ефективността на сградите, както и решаването на проблемите, свързани с околната среда, здравето, безопасността и комфорта на хората с помощта на най-модерните числени симулации и изследвания. Решенията са базирани на добре утвърдени и валидирани методологии и полезни модели, посочени в ASHRAE, Eurocodes, CIBSE, BRE, както и други международни организации за стандартизиране. Също така, добрата инженерна практика е от съществено значение в политиката и процесите на компанията.

С помощта на числени инструменти (комерсиални, със свободен лиценз или разработени от СофтСим Консулт) се стреми да се осигури най-добрите и ефективни решения за предлаганите услуги към клиенти. Софтуерните приложения в инженерната практика на компанията включват: OpenFoam, FDS (Fire Dynamic Simulator), Radiance, Fluent, ContamW, CFAST, Rhino 3D, MS Excel и много други.

Със специализираните софтуерни приложения се предлагат решения на сложни проблеми в индустрията с опростени и лесни за използване ИТ инструменти. Чрез по-задълбочено разбиране на проблема и задачата се предлага цялостно проектиране и разработване на потребителски софтуерни решения за клиенти.

Екип

Sergey Mijorski
Д-р инж. Сергей Мижорски, Управител / Главен експерт

Анализатор на околната среда с обширни познания в много различни аспекти на численото моделиране:

  • Изчислителна динамика и механика на флуидите (CFD).
  • Методите на крайните елементи.
  • Моделиране на слънчевата активност и проследяване на лъчи (директна и индиректна слънчева светлина).
  • Зоналните методите за моделиране (едно и много зонови модели).
  • Аналитични и теоретични анализи.

Научноизследователски публикации в сферата на числените симулации са описани тук!

Професионално развитие свързано с числените симулации е описано тук!

Yassen Mijorski
Ясен Мижорски

Софтуерен инженер с дългогодишен опит в изграждането на търговски приложения, мобилни приложения, уеб сайтове и уеб услуги.

За връзка с нас

СофтСим Консулт ЕООД ж.к.Малдост-4, бл.438 1715, София България


Български Мобилен: +359 898 301 365

smijorski@softsimconsult.com